Home » Domenii » Bricolaj » Achizitie publica - contract privind proiectarea si executia lucrarilor la bazinul de inot la CS DINAMO

Achizitie publica - contract privind proiectarea si executia lucrarilor la bazinul de inot la CS DINAMO 

Detaliu pentru invitatia numarul 293298
Autoritate contractanta
Clubul Sportiv Dinamo Bucuresti
Cod de identificare fiscala: 4266340
Adresa: Soseaua Stefan cel Mare 7-9, sector 2, Bucuresti
Telefon: 021.2104735
Fax: 021.2104735
Detaliu invitatie
Denumire invitatie: contract privind proiectarea si executia lucrarilor la bazinul de inot la CS DINAMO
Modalitate de desfasurare: Procedura offline
Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut
Cu faza finala de licitatie electronica
CPV: 45210000-2 - Lucrari de constructii de cladiri (Rev.2)
Tip contract: Lucrari
Obiectul contractului: Contract de achizitie publica privind proiectarea si executia lucrarilor la bazinul de inot la CS DINAMO
Stare procedura: In Desfasurare
Data publicarii: 06.05.2011 15:31
Data limita de depunere a ofertelor: 20.05.2011 09:00
Adresa la care se transmit ofertele: Directia Generala Logistica, str. Eforie nr.3-5 , sect.5 Bucuresti tel 021/3037080 int 10456
Data si ora deschiderii ofertelor: 20.05.2011 10:00
Adresa (locul) de deschidere a ofertelor: Directia Generala Logistica, str. Eforie nr.3-5 , sect.5 Bucuresti
Limba de redactare a ofertei: Romana
Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice
Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
Tip Autoritate: Sectorial: Nu
Tip Activitate: Ordine si siguranta publica
Valoare estimata: 485, 637.1 RON
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
Criterii de calificare:
Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:
Declaratie privind eligibilitatea - Formular nr.12 A, Declaratie privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de urgenta nr. 34/2006 - formular nr.12 B, Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, Informatii privindsituatia economico-financiara Informatii generale conform formularului nr.2Certificat de atestare fiscala privind plata la bugetul de stat;Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale;certificat ISO 9001/2001;certificat de participare la licitatie cu oferta independenta- formularul nr.17;capacitatea tehnica sau profesionala - formularul nr.12F;Declaratia si lista privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice pentru îndeplinirea contractului de lucrari- Formularul nr. 12H;Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat, al cadrelor de conducere si al personalului implicat- Formularul nr. 12 I
din SEAP; Garantia de participare este de 7280

Tipareste acest articolRSS