Home » Domenii » Bricolaj » Achizitie publica - contract privind proiectarea si executia lucrarilor la bazinul de inot la CS DINAMO

Achizitie publica - contract privind proiectarea si executia lucrarilor la bazinul de inot la CS DINAMO 

Detaliu pentru invitatia numarul 293298
Autoritate contractanta
Clubul Sportiv Dinamo Bucuresti
Cod de identificare fiscala: 4266340
Adresa: Soseaua Stefan cel Mare 7-9, sector 2, Bucuresti
Telefon: 021.2104735
Fax: 021.2104735
Detaliu invitatie
Denumire invitatie: contract privind proiectarea si executia lucrarilor la bazinul de inot la CS DINAMO
Modalitate de desfasurare: Procedura offline
Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut
Cu faza finala de licitatie electronica
CPV: 45210000-2 - Lucrari de constructii de cladiri (Rev.2)
Tip contract: Lucrari
Obiectul contractului: Contract de achizitie publica privind proiectarea si executia lucrarilor la bazinul de inot la CS DINAMO
Stare procedura: In Desfasurare
Data publicarii: 06.05.2011 15:31
Data limita de depunere a ofertelor: 20.05.2011 09:00
Adresa la care se transmit ofertele: Directia Generala Logistica, str. Eforie nr.3-5 , sect.5 Bucuresti tel 021/3037080 int 10456
Data si ora deschiderii ofertelor: 20.05.2011 10:00
Adresa (locul) de deschidere a ofertelor: Directia Generala Logistica, str. Eforie nr.3-5 , sect.5 Bucuresti
Limba de redactare a ofertei: Romana
Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice
Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
Tip Autoritate: Sectorial: Nu
Tip Activitate: Ordine si siguranta publica
Valoare estimata: 485, 637.1 RON
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
Criterii de calificare:
Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:
Declaratie privind eligibilitatea - Formular nr.12 A, Declaratie privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de urgenta nr. 34/2006 - formular nr.12 B, Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, Informatii privindsituatia economico-financiara Informatii generale conform formularului nr.2Certificat de atestare fiscala privind plata la bugetul de stat;Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale;certificat ISO 9001/2001;certificat de participare la licitatie cu oferta independenta- formularul nr.17;capacitatea tehnica sau profesionala - formularul nr.12F;Declaratia si lista privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice pentru îndeplinirea contractului de lucrari- Formularul nr. 12H;Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat, al cadrelor de conducere si al personalului implicat- Formularul nr. 12 I
din SEAP; Garantia de participare este de 7280

Tipareste acest articolRSS

Ghidul ofertelor speciale in constructii

Puteti economisi timp si bani, sa cumparati si sa alegeti, in perfecta cunostinta de cauza, cele mai bune oferte.

Ghidul ofertelor speciale in constructii contine informatii de ultima ora despre produsele si serviciile cele mai poulare ale firmelor care activeaza in zona constructiilor. Este un produs special conceput pentru ca dumneavoastra sa aflati in timp util informatii legate despre ofertele speciale ale partenerilor.

 

Aveti o oferta speciala si doriti sa o faceti cunoscuta potentialolor dvs. clienti? Nimic mai simplu! Solicitati-ne la nr. de telefon: 021 411 81 84/86, si un reprezentant al publicatiei noastre va va veni in ajutor.