Home » Domenii » Investitii Publice » Legea privind asigurarea obligatorie a locuintelor

Legea privind asigurarea obligatorie a locuintelor
Schema de intrare in vigoare a Legii privind asigurarea obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren sau inundatiilor ar putea intra in vigoare la 1 ianuarie 2010, potrivit unui proiect de lege elaborat de Ministerul Administratiei si Internelor (MAI).

Desi ar fi trebui initial ca Legea privind asigurarea obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren sau inundatiilor sa intre in vigoare de la 1 iulie 2009, s-a constatat ca asigurarea obligatorie a locuintelor nu are inca norme metodologice de aplicare.
Aplicarea legii nu a fost posibila, pe de o parte, din cauza problemelor legate de constituirea Pool-ului de Asigurare Impotriva Dezastrelor - PAID, cat si din cauza aspectelor semnalate de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor - CSA, care a sustinut ca, pentru implementarea legii, sunt necesare norme metodologice elaborate de autoritatile competente care sa prevada modul in care autoritatile administratiei publice locale isi vor indeplini obligatiile ce le revin potrivit acestei legi.

Legea nr.260/2008
Prin urmare, Legea nr.260/2008 instituie un set de mecanisme menite sa asigure aplicarea in Romania a sistemului de asigurari obligatorii, reglementand o serie de criterii de clasificare a locuintelor in vederea stabilirii sumelor asigurate, respectiv a primelor de asigurare, infiintarea, organizarea si competentele Pool-ului de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale.
Motivele intarzierii intrarii in vigoare a legii, constau in solicitarea de:
► introducere a unor prevederi de ordin tehnic in Legea nr.260/2008, specifice activitatii de asigurare, astfel incat sa se asigure premisele necesare pentru o buna functionare a mecanismelor instituite prin acest act normativ;
remedierea unor omisiuni si neclaritati identificate in Legea nr.260/2006, care ar fi afectat functionalitatea activitatii de asigurare obligatorie;
modificarea normelor care privesc stabilirea momentului de operationalizare a sistemului de asigurare obligatorie, astfel incat schema de asigurare sa poata deveni functionala incepand cu data de 01 ianuarie 2010.
Astfel, prin modificarile aduse se precizeaza ca suma asigurata obligatoriu, precum si prima obligatorie aferenta pot fi modificate anual prin ordin al presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, dupa intrarea in vigoare a legii. Criteriile care stau la baza modificarii se stabilesc prin acelasi ordin si trebuie sa vizeze cel putin suprafata locuintei, costurile de inlocuire si rata inflatiei.

Stabilirea sumei asigurate
Totodata, cladirile expertizate de catre autoritatile publice pentru care s-a constatat ca au un risc seismic ridicat, nu se cuprind in asigurare. Potrivit politei de asigurare a dezastrelor -  PAD, asiguratorilor care actioneaza in numele PAD le revin urmatoarele obligatii si drepturi: obligatia sa constate si sa evalueze prejudiciile, sa stabileasca cuantumul despagubirii si sa finalizeze dosarele de dauna in termenele si in conditiile stabilite in conformitate cu normele emise de C.S.A. in aplicarea prezentei legi; precum si obligatia sa indeplineasca celelalte obligatii si sa respecte conditiile prevazute de prezenta lege.
Drepturile ce le revin constau in: retinerea comisionului din valoarea primei obligatorii platite, in cuantumul prevazut prin ordin al presedintelui C.S.A.; precum si in a refuza plata despagubirilor in cazul in care, in termen de 60 de zile de la producerea riscului asigurat, beneficiarii prevazuti la articolul 18 alininiatul (2) nu au instiintat asiguratorul despre acest fapt si daca din acest motiv nu s-a putut determina cauza producerii riscului asigurat, respectiv marimea si intinderea prejudiciului.

PAID va plati asiguratilor numai contravaloarea costurilor de reparatii/inlocuire, in limita sumei totale asigurate
Plata despagubirilor se va face direct de catre Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale - PAID in baza unui centralizator transmis de asiguratorul care a efectuat constatarea si evaluarea prejudiciilor. La urma lui, PAID deconteaza asiguratorilor cheltuielile efectuate cu activitatea de constatare si evaluare a prejudiciilor rezultate in urma producerii riscurilor asigurate obligatoriu.
Se subliniaza faptul ca Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale - PAID va plati asiguratilor numai contravaloarea costurilor de reparatii/inlocuire referitoare la prejudiciile cauzate de producerea riscului asigurat, in limita sumei totale asigurate prin polita de asigurare a dezastrelor – PAD.
Ministerul Finantelor Publice este institutia autorizata sa contracteze imprumuturi pentru: plata primei de reasigurare pentru primul an de la intrarea in vigoare a prezentei legi, precum si pentru completarea, dupa caz, a diferentei pana la nivelul primei de reasigurare cuvenite pentru fiecare din urmatorii 4 ani si pentru asigurarea resurselor financiare necesare pentru plata compensatiilor necesare in cazul in care pagubele depasesc valoarea maxima care poate fi acoperita din resursele PAID si de catre societatea de reasigurare in cazul producerii riscurilor asigurate.
Conditiile de contractare a imprumuturilor se stabilesc ulterior, in conformitate cu legislatia in vigoare. În continuare, se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa acorde sumele contractate in temeiul prevederilor aliniatul (1) al prezentei legi, prin incheierea cu PAID a unor acorduri subsecvente de imprumut. Rambursarea imprumuturilor se efectueaza din sursele proprii ale PAID. În cazul unui dezastru, cand este depasita retinerea neta a PAID despagubirile se vor plati de catre PAID dupa primirea sumelor corespunzatoare din reasigurare. Societatile de asigurare actionari ai PAID, cat si asiguratorii autorizati sa incheie PAD nu pot fi obligati in nici un caz sa suporte din fonduri proprii acoperirea oricaror diferente dintre despagubirile datorate si fondurile disponibile la PAID.
Desi a suferit mai multe amanari de la data la care a fost trimisa spre promulgare, este posibil ca in continuare intarzierea sa fie si mai mare de 6 luni de zile si sa treaca chiar de un an. Motivul amanarii: Comisia de Supraveghere a Asigurarilor (CSA) si-a dat avizul asupra unor propuneri ale Uniunii Nationale a Societatilor de Asigurari din Romania (UNSAR) privind modificarea legii asigurarilor obligatorii.

Tipareste acest articolRSS

Ghidul ofertelor speciale in constructii

Puteti economisi timp si bani, sa cumparati si sa alegeti, in perfecta cunostinta de cauza, cele mai bune oferte.

Ghidul ofertelor speciale in constructii contine informatii de ultima ora despre produsele si serviciile cele mai poulare ale firmelor care activeaza in zona constructiilor. Este un produs special conceput pentru ca dumneavoastra sa aflati in timp util informatii legate despre ofertele speciale ale partenerilor.

 

Aveti o oferta speciala si doriti sa o faceti cunoscuta potentialolor dvs. clienti? Nimic mai simplu! Solicitati-ne la nr. de telefon: 021 411 81 84/86, si un reprezentant al publicatiei noastre va va veni in ajutor.